ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

  • Η έναρξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας στην Κύπρο είναι ταυτόσημη με τη λειτουργία του Ράδιο Πρώτο τον Σεπτέμβριο του 1990. Από τότε και μέχρι σήμερα, το Ράδιο Πρώτο έχει ανοίξει και έχει χαράξει τον δρόμο της ελεύθερης ραδιοφωνίας στην...
Back to top