Η επιτυχημένη συμμετοχή του Συγκροτήματος Δία σε ευρωπαϊκά προγράμματα για μία σχεδόν δεκαετία και η πολύχρονη τριβή του προσωπικού με τη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς φορείς, έδωσε το έναυσμα στη διεύθυνση για την ίδρυση του Τμήματος Καινοτομίας και Ανάπτυξης το 2015.

Αποστολή: Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση επιχειρηματικών ιδεών και έργων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της δυναμικής και του ονόματος του Συγκροτήματος Δία και του νέου τοπικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δυναμική Επικοινωνίας: Το τμήμα υποστηρίζει τις εκστρατείες επικοινωνίας που αναλαμβάνει με τα διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα που του προσφέρει η συνεργασία το Συγκρότημα Δίας σε συνεργασία με τη Τηλεόραση Σίγμα και το ραδιοφωνικό σταθμό Super Fm.

Τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα του Συγκροτήματος Δίας μαζί με τις εταιρείες, που το Συγκρότημα έχει συνάψει εμπορική συνεργασία, αποτελούν σήμερα τον πιο ασφαλή και εγγυημένο δίαυλο επικοινωνίας με το αγοραστικό κοινό της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, το τμήμα προβαίνει σε ολοκληρωμένες εκστρατείες επικοινωνίας 360 μοιρών άμεσα και στοχευμένα.

Back to top