ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικές πληροφορίες: info@diasmedia.com

Τμήμα πωλήσεων: sales@diasmedia.com

Τμήμα μάρκετινγκ: marketing@diasmedia.com

Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: vacancies@diasmedia.com

Θέματα προσωπικών δεδομένων: privacy@diasmedia.com

 

DIAS PUBLISHING HOUSE
Andy Hadjicosti & 31 Archangellou Avenue, Strovolos P.O.Box 21836
2057 Nicosia, Cyprus
Phone Number: 00357- 22- 580580
Email: info@diasmedia.com
Back to top