Το τμήμα αυτό του Συγκροτήματος Δίας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που συχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Erasmus+, Horizon 2020, FP6, FP7, Life+, Leonardo DaVinci) και εθνικά ή διεθνή προγράμματα επιδότησης (USAID/UNDP, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ). Το Συγκρότημα Δίας έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει κράτη μέλη της ΕΕ και γειτνιάζουσες χώρες (Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική).

Αποστολή: Η διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων από την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς υποστηρίζοντας τους να εκπληρώσουν τους επικοινωνιακούς στόχους τους, ενισχύοντας παράλληλα την εταιρική κοινωνική ευθύνη του ομίλου.

Τα προγράμματα αφορούν κυρίως:

 • Εκστρατείες ενημέρωσης
 • Προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα - τεχνολογική ανάπτυξη και Τεχνολογία Πληροφοριών κι Επικοινωνίας
 • Πολυτομεακά προγράμματα περιφερειακής, τοπικής και διασυνοριακής συνεργασίας
 • Προγράμματα συμφιλίωσης και οικοδόμησης ειρήνης

 

Πορτφόλιο Ευρωπαϊκών Έργων

NewsArcade- Seriously Play the News (no: 101060250)

Target: Bringing together journalism and news consumption closely by means of gamification as an educational approach to improve young adults’ news literacy, and critical thinking skills and thus, tackle disinformation and the challenges faced by media companies.

Activities:

 • User Requirements and Game Design
 • Development of the NewsArcade Authoring format and tool MVP
 • Experiments with publishers, cross-sector scale-up investigations in the educational and museum sector and pilotings to improve the format and tool
 • Release of the final NewsArcade Authoring tool
 • Drafting a White Paper
 • Online course for journalists
 • Business plan to attract early adopters
 • Awareness campaigns and participation in events
 • Dissemination and Communication
 • Sustainability and Impact Assessment

Duration: September 2022- August 2024​

Funding: Creative Europe Programme - Innovation Lab

Website: www.newsarcade.eu

 

 

 
Μια Βαλίτσα Γεύσεις
 
Τηλεοπτική παραγωγή και μετάδοση εκπομπής μαγειρικής που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας.
 
Στόχοι: 
 
 • Η δημιουργία μιας τηλεοπτικής εκπομπής μέσα από την οποία θα ενισχυθεί η διαπολιτισμική διαδραστικότητα και η συνειδητοποίηση της αξίας της υγιεινής διατροφής. Παράλληλα θα προωθηθεί η μείωση πιθανόν λανθασμένων αντιλήψεων που επικρατούν σε σχέση με τις διάφορες κουλτούρες.       
 • Η ευαισθητοποίηση και γνωριμία με τις παραδόσεις και αξίες των διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρων.
 • Εναλλακτική προσέγγιση της υγιεινής διατροφής.
 • Ανάπτυξη συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ του γηγενής πληθυσμού και των ΥΤΧ.
 • Η απόκτηση γνώσεων, που θα συμβάλουν στην ανάδειξη των υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
 • Η κατανόηση της σχέσης των βλαβερών διατροφικών συνηθειών με διάφορες ασθένειες.
 
Δραστηριότητες:
 
 • Iστορική αναδρομή της κάθε τοπικής κουζίνας, στα διατροφικά έθιμα και παραδόσεις.
 • Γενικές πληροφορίες για τις Τρίτες Χώρες σχετικά με τη γεωγραφία, τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό, την οικονομία, το φυσικό περιβάλλον και τις πρώτες ύλες.
 
Διάρκεια: 2017 – 2018
 
   
Scient
 
Μία Ευρωπαϊκή συμμαχία Πανεπιστημίου – Επιχειρήσεων που αποβλέπει στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος νεαρών επιστημόνων
 
Στόχος: Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των σπουδαστών / αποφοίτων (ακαδημαϊκούς κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών).
 
Δραστηριότητες:
 
 • Διεξαγωγή εις βάθους ανάλυση των αναγκών, εντοπισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές ή απόφοιτοι διδακτορικών σπουδών κατά τη μεταποίηση των ερευνητικών τους πορισμάτων σε επιχειρηματικές ιδέες.
 • Συμμετοχή των φοιτητών STEM σε πρακτική άσκηση με την εργασία σε διεπιστημονικές ομάδες και υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού διδακτικού προσωπικού, των διευθυντών, των επενδυτών και των επιχειρηματιών. Θα έχουν, συνεπώς, την ευκαιρία να κατανοήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και πως η έρευνά τους μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικά επιχειρηματικά πλαίσια.
 • Ανάπτυξη και δοκιμή ενός πλήρους προγράμματος προ-επιταχυντή που προσφέρεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά και επιχειρηματικά κέντρα και φυτώρια.
 • Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και τεχνικών για την επιμόρφωση των φοιτητών STEM σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 
 
Διάρκεια: 2015 – 2017
Ιστοσελίδα: http://www.euscient.eu/
 
 
410x180_ep4u-c.png
 
 
EP4U
 
Εκστρατεία ενημέρωσης των νέων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Στόχοι: 

 • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης της νεολαίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου και την προωθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε αυτές.
 • Η προώθηση και κατανόηση της ταυτότητας κα του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου.
 • Η επικοινωνία της συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου σε καίρια ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. 
 • Η διάχυση πληροφοριών σχετικά με το Ευρωκοινοβούλιο. 

Δραστηριότητες:                                                         

 • Παραγωγή τηλεοπτικής εκπομπής όπου προβλήθηκαν οι 6 θεματικές ενότητες του προγράμματος.
 • Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ.
 • Διαδικτυακή εκστρατεία μέσω ΜΚΔ.
 • Άρθρα στο Sigmalive κτλ.
 • Παραγωγή διαδικτυακών βίντεο.

Διάρκεια: 2016-2017

Ιστοσελίδα: http://www.epforyou.eu/

Bio For Life

Ενημέρωση του ευρέως κοινού, των εκπαιδευτικών και των σχετικών φορέων για τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της.

Στόχοι:

 • Ενημέρωση για τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της.
 • Ενημέρωση για τα κυπριακά ενδημικά είδη ζώων (φίδια, νυχτερίδες).
 • Ενημέρωση και εξήγηση του πώς η βιοποικιλότητα συνδέεται με την οικονομική μας ευημερία.
 • Ενημέρωση για την πανευρωπαϊκή προσπάθεια διατήρησης της βιοποικιλότητας μέσω του Δικτύου Natura 2000 και για οφέλη από την ανάδειξη οικονομικών τουριστικών και οικολογικών ευκαιριών.
 • Ενημέρωση και εξήγηση για διατομεακά θέματα: αντίκτυπος γεωργίας, χωροκατακτητικά ξένα είδη και παράνομη σφαγή πτηνών της βιοποικιλότητας.
 • Εξήγηση του γιατί η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι σημαντικές για ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

Δραστηριότητες:

 • Ανάλυση διατομεακών θεμάτων (αντίκτυπος γεωργίας, χωροκατακτητικά ξένα είδη και παράνομη σφαγή πτηνών της βιοποικιλότητας).
 • Ανάλυση της πανευρωπαϊκής προσπάθειας διατήρησης της βιοποικιλότητας μέσω του Δικτύου Natura 2000.
 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού από το Συγκρότημα Δίας και τις σελίδες κοινωνικής του δικτύωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην τηλεόραση και τα διαδικτυακά εργαλεία λόγω της επιρροής τους.
 • Στοχευμένη εκστρατεία μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων/σεμιναρίων κατάρτισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς των ιθυνόντων, οι αποφάσεις των οποίων θα μπορούσαν διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον της προστασίας της βιοποικιλότητας: δημόσιοι υπάλληλοι (Διεύθυνση Πολεοδομίας και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης), δικαστικό σώμα/αρχή επιβολής νόμου και δικηγόροι, τουριστική βιομηχανία, τοπικές αρχές, δάσκαλοι και κυνηγοί.
 • Δημιουργία ενός πακέτου ενημέρωσης από την Terra Cypria και την EnviroPack προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη που θα αποτελείται από ενδιαφέρον υλικό, ερωτήσεις και εργασίες που θα ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη κινουμένων σχεδίων για παιδιά ηλικίας 6-13 ετών που θα προβληθούν στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύντομων τηλεοπτικών προγραμμάτων (6 ανά έτος, σύνολο 18 προγραμμάτων σε 3 έτη) που θα προωθούν τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της για την ευημερία και τις ζωές των ανθρώπων.
 • Προετοιμασία από την Terra Cypria και παρουσίαση ενός πλαισίου χωροταξικού χωροταξικού σχεδιασμού της βιοποικιλότητας (BIOframe), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οπτικό βοήθημα από τοπικούς σχεδιαστές/ιθύνοντες  και θα παρουσιαστεί σε σεμινάρια κατάρτισης για τους γραφειοκράτες και τις τοπικές αρχές.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ενημερωτικού φυλλαδίου για το πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε ξενοδοχεία και στους συμμετέχοντες στα συνέδρια και σεμινάρια.

Διάρκεια: 2012 - 2015

Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbiodiversity.eu/

 

Media Tech

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Στόχος: Να μεταφερθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω από το Ηνωμένο Βασίλειο μία καινοτόμος μεθοδολογία αποτελούμενη από ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο νότιο τμήμα της Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα). Η εκπαίδευση θα ασχοληθεί με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους στο πεδίο τους που ακόμη δεν είναι διαθέσιμες στις χώρες υποδοχής (στην παραγωγή, τη δημοσιογραφία, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, την παρουσίαση και την επεξεργασία των τηλεοπτικών προγραμμάτων, εκθέσεων κ.λπ), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συστηματικών δραστηριοτήτων μάθησης καινοτόμων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη ενός πλήρους πακέτου εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών εφαρμογών, πρακτικών οδηγιών και μελέτες περιπτώσεων) για την ανάπτυξη των νέων μέσων και την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
 • Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και μετάφρασή του στις εθνικές γλώσσες των συμμετεχόντων οργανισμών για την ενίσχυση της εφαρμογής των μαθημάτων.

Διάρκεια: 2012 – 2014

Ιστοσελίδα: http://www.mediatech.eu.com/

 

Young Leaders

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ηγετικών ικανοτήτων που απευθύνεται σε νέους

Στόχος: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πακέτου εκπαίδευσης σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες για Νέους Ηγέτες Επιχειρήσεων. 

Δραστηριότητες:

 • Εκπαίδευση Νέων Ηγετών Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιακοί απόφοιτοι που προσπαθούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, νέοι επαγγελματίες που θέλουν να ανελιχθούν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ή να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρία) για την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων. 
 • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πακέτου εκπαίδευσης και μεθοδολογίας για την ανάπτυξη νέων ηγετών. 
 • Επίτευξη διαφάνειας και αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων και πιστοποιητικών για νέους διευθυντές και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και γνώσης των εκπαιδευτικών Φωνητικής Μόρφωσης και Εκπαίδευσης.

Διάρκεια: 2012-2014

Ιστοσελίδα: http://www.youngbusinessleaders.eu/

 Assets

Σύνθετες υπηρεσίες αναζήτησης και καλύτερες τεχνολογικές λύσεις για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

 

Στόχος: Βελτίωση της χρηστικότητας της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana.

Δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη λειτουργικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας με έμφαση στην αναζήτηση, την περιήγηση και τις διεπαφές.
 • Συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά την προσαρμογή της τεχνολογίας και την εφαρμογή των υπηρεσιών για την αύξηση της διαλειτουργικότητας.

Διάρκεια: 2006-2009

Ιστοσελίδα: https://pro.europeana.eu/project/assets 

Mesh

Σημασιολογική Σύνδεση Πολυμέσων για την Ενίσχυση Νέων Υπηρεσιών

Στόχος: Δημιουργία μίας διαδικτυακής πύλης ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στις ειδήσεις με τη χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών σε μία ρύθμιση που θα φέρει τον κόσμο της ενημέρωσης πιο κοντά στις υπηρεσίες ενεργοποίησης της γνώσης.

Δραστηριότητες:

 • Παράδοση περιεχομένου στους χρήστες με βάση την (ημι-) αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικών δεδομένων που αναφέρονται σε άλλα δεδομένα και τις υπολογισμένες προτιμήσεις των χρηστών που ανευρίσκονται μέσω ενός συλλογισμού ανάμεσα στον πελάτη και το διακομιστή.
 • Δημιουργία εξατομικευμένων περιλήψεων πολυμέσων που επιτρέπουν την εύκολη αφομοίωση του τεράστιου όγκου πληροφοριών και προσφέρουν αρχικές συνδέσεις εισόδου για την πρόσβαση πληροφοριών εις βάθος.
 • Συγχωνεύση περιεχομένου προερχόμενο από πολλαπλές πηγές σε μία συνεπή και μη-περιττή αντιπροσώπευση (διατηρώντας παράλληλα μία σύνδεση με τις πηγές τους) για τη βελτίωση της πρόσβασης.
 • Παροχή πυκνού δικτύου συνδέσεων περιεχομένου που επιτρέπει τη διάχυση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες πολυμέσων με οδηγούς πλοήγησης.

Διάρκεια: 2006 –2009

Ιστοσελίδα: http://www.mesh-ip.eu/

Gredia

Τεχνολογία πλέγματος (Grid) για πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων

Στόχοι:

 • Δημιουργία μιας αξιόπιστης πλατφόρμας για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής τεχνολογίας Grid που θα λαμβάνει υψηλού επιπέδου υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή ανάπτυξη ασφαλών εφαρμογών τεχνολογίας Grid.
 • Διατήρηση ενός νέου ενδιάμεσου λογισμικού τεχνολογίας Grid που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών εφαρμογών που έχουν πρόσβαση σε διανεμημένο πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων.
 • Υποστήριξη κινητών υπηρεσιών που δημιουργούνται για να επιτρέπουν σε κινητές συσκευές να συμμετέχουν στον εικονικό οργανισμό δημιουργίας πλέγματος με έναν ενιαίο τρόπο.
 • Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και των συναλλαγών σε όλα τα επίπεδα μέσω ενός ειδικού δικτύου ασφαλείας.
 • Επικύρωση της πλατφόρμας Grid με την παραγωγή δύο πιλοτικών εφαρμογών πλέγματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας στους τομείς των ΜΜΕ και των τραπεζών.

 

Δραστηριότητες:

 • Πρωτοποριακή έρευνα και ανάκτηση μηχανισμών για την γρήγορη πρόσβαση της σχολιασμένης αριθμητικής και του περιεχομένου πολυμέσων που διανέμεται μέσω του δικτύου.
 • Διατήρηση ενός νέου ενδιάμεσου λογισμικού τεχνολογίας Grid που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών εφαρμογών που έχουν πρόσβαση σε διανεμημένο πλούσιο περιεχόμενο πολυμέσων.
 • Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και των συναλλαγών σε όλα τα επίπεδα μέσω ενός ειδικού δικτύου ασφαλείας. 

Διάρκεια: 2006-2009

Ιστοσελίδα: http://www.gredia.eu

Back to top